เลือกประกันออมทรัพย์แบบไหนคุ้มค่ามากกว่ากัน เรามีคำตอบ

การทำประกันออมทรัพย์ เป็นการวางแผนทางการเงินอีกประเภทหนึ่งที่หลายคนเลือกทำ เพราะการทำประกันออมทรัพย์ให้คุณได้มากกว่าแค่การออมทรัพย์ และยังช่วยคุ้มครองชีวิตของผู้ทำประกันอีกด้วย ซึ่งไม่ว่าคุณจะเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือเจอโรคร้ายต่าง ๆ ก็สบายใจได้ว่าจะไม่กระทบกับความเป็นอยู่มากเท่าไหร่ แต่ก่อนคิดจะทำประกันออมทรัพย์ เรามาดูกันดีกว่าว่าเลือกทำประกันแบบไหนคุ้มค่ามากกว่ากัน วิธีเลือกประกันออมทรัพย์แบบไหนที่คุ้มค่า การพิจารณาเลือกประกันออมทรัพย์ หรือประกันสะสมทรัพย์นั้น ก่อนอื่นเราจะต้องดูก่อนว่าการทำประกันรูปแบบไหนคุ้มค่ากว่ากัน ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ โดยวิธีการเลือกก็จะมีหลักง่าย ๆ ดังนี้ 1. ระยะเวลาของการจ่ายเบี้ยประกัน การทำประกันออมทรัพย์เราจะต้องดูระยะเวลาในการจ่ายเบี้ยประกันก่อนว่าคุณสามารถจ่ายได้เป็นระยะเท่าไหร่สั้นหรือยาว ซึ่งหากคุณมีโอกาสจ่ายในระยะยาวโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนก็จะสูงมากยิ่งขึ้น 2. ผลตอบแทนที่ได้ระหว่างปีคุ้มหรือไม่ สำหรับการทำประกันสะสมทรัพย์ เป็นการทำประกันระยะยาว โดยปกติแล้วคุณจะสามารถเบิกเงินออกมาได้ก็ต่อเมื่อครบกำหนดตามกรมธรรม์กำหนดเอาไว้ แต่ในปัจจุบันมีการทำประกันที่ให้ค่าตอบแทนระหว่างปีเพื่อเข้ามาช่วยเรื่องสภาพคล่องให้กับการเงินของผู้ซื้อประกัน เพื่อให้ผู้ทำประกันสามารถจ่ายค่าเบี้ยได้ยาวและดีมากยิ่งขึ้น… Read more »

How to Know if There is a Market for Your Niche in Thailand?

So, you are willing to launch a new business in Thailand? Chances are that you have a great product idea in your mind but are a little confused about whether… Read more »

How Doing Business in Thailand Differs from Rest of the World?

Maybe you have a solid business plan and are now interested in finding a reliable location to execute it. Well, you can think of company registration in Thailand since the… Read more »